Home

Ogłoszenie

W Aktualnościach znajdują się informacje na temat WZ członków Spółdzielni. Natomiast w zakładce: Informacje finansowe- bilans Spółdzielni za lata 2019-2022 -
link do ogłoszenia WZ 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademia 2"


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Akademia 2” powstała przy wsparciu władz Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a szczególnie prof. dr hab. Stefana Smoczyńskiego w 1998 roku. Była to inicjatywa pracowników uczelni a zarazem mieszkańców domów asystenckich. W założeniu działalność Spółdzielni była nakierowana na budowę mieszkań dla pracowników AR-T w Olsztynie zamieszkałych w hotelach asystenckich, a w dalszej kolejności pozostałych pracowników.
W tym samym roku Spółdzielnia podpisała umowę z AWIM Piotr Zapotoczny na budowę bloków mieszkalnych w ramach zastępstwa inwestorskiego oraz na administrowanie Spółdzielnią. Umowa ta trwa do dnia dzisiejszego. W roku 1999,  w ramach zadania I, rozpoczęto budowę jednego bloku mieszkalnego. W kolejnym roku w ramach zadnia II, wybudowano kolejna dwa bloki mieszkalne położone przy ul. Iwaszkiewicza w Olsztynie.
 
Wszystkie bloki posiadały własne ogrzewania, zostały ogrodzone i posiadały własną telewizję kablową. Cena końcowa metra powierzchni użytkowej lokali była mniejsza o kilkaset złotych od cen na rynku olsztyńskim. Spółdzielnia na chwilę obecną nie planuje żadnych nowych inwestycji, zajmuje się tylko zarządzaniem 90 lokalmi mieszkalnymi.
 
Prezesem Spółdzielni w dniu jej powstania był Jerzy Olak, którego w roku 2000 zastąpiła pani Renata Nieradka, a jej zastępcą jest pan Władysław Szempliński.

Biuro Spółdzielni

  • dyżur Zarządu
    środa
    (godz. 17:30-19:15)
  • dyżur księgowej
    wtorek i czwartek
    (godz. 10:00-14:00)

Ważne telefony

Biuro spółdzielni:
  (89) 535 08 31
Konserwator spółdzielni:
w krótce
Serwis domofonów i bram:
  507 604 066
Konserwator kotłowni: 
  MPEC Pogotowie
Serwis instalacji wod-kan:
  501 103 385
Sprawy techniczne:
  501 103 385