Home

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademia 2"


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Akademia 2” powstała przy wsparciu władz Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a szczególnie prof. dr hab. Stefana Smoczyńskiego w 1998 roku. Była to inicjatywa pracowników uczelni a zarazem mieszkańców domów asystenckich. W założeniu działalność Spółdzielni była nakierowana na budowę mieszkań dla pracowników AR-T w Olsztynie zamieszkałych w hotelach asystenckich, a w dalszej kolejności pozostałych pracowników.
W tym samym roku Spółdzielnia podpisała umowę z AWIM Piotr Zapotoczny na budowę bloków mieszkalnych w ramach zastępstwa inwestorskiego oraz na administrowanie Spółdzielnią. Umowa ta trwa do dnia dzisiejszego. W roku 1999,  w ramach zadania I, rozpoczęto budowę jednego bloku mieszkalnego. W kolejnym roku w ramach zadnia II, wybudowano kolejna dwa bloki mieszkalne położone przy ul. Iwaszkiewicza w Olsztynie.
 
Wszystkie bloki posiadały własne ogrzewania, zostały ogrodzone i posiadały własną telewizję kablową. Cena końcowa metra powierzchni użytkowej lokali była mniejsza o kilkaset złotych od cen na rynku olsztyńskim. Spółdzielnia na chwilę obecną nie planuje żadnych nowych inwestycji, zajmuje się tylko zarządzaniem 90 lokalmi mieszkalnymi.
 
Prezesem Spółdzielni w dniu jej powstania był Jerzy Olak, którego w roku 2000 zastąpiła pani Renata Nieradka, a jej zastępcą jest pan Władysław Szempliński.

Biuro Spółdzielni

  • dyżur Zarządu
    poniedziałek
    (godz. 19:00-22:00)
  • dyżur księgowej
    wtorek i czwartek
    (godz. 9:00-15:00)

Ważne telefony

Biuro spółdzielni:
  (89) 535 08 31
Konserwator spółdzielni:
  500 368 418
Serwis domofonów i bram:
  507 604 066
Konserwator kotłowni: 
  601 868 698
Serwis instalacji wod-kan:
  662 198 274
Serwis internetowy:
  737 577 214