HomeCzynsze

Ogłoszenie

W Aktualnościach znajdują się informacje na temat WZ członków Spółdzielni. Natomiast w zakładce: Informacje finansowe- bilans Spółdzielni za lata 2019-2022 -
link do ogłoszenia WZ 2023

Czynsze

Czynsz należy wpłacić do dnia 10-ego każdego miesiąca na konto Spółdzielni:

PKO S.A 95 1240 1590 1111 0000 1452 8752

W tytule przelewu proszę podać na jaki lokal dokonywana jest wpłata!!!.

Stawki czynszowe:

 1. Fundusz remontowy: 0.50 zł / m2 p.u
 2. Ciepła woda - 16 zł / m(bud. 43), 15 zł / m(bud. 48)
 3. Zimna woda - 3.86 zł / m3
 4. Ścieki - 5.92 zł / m3
 5. Wywóz śmieci - 9.80 zł / osoby
 6. Zaliczka na CO - 3.30 zł / m2 p.u (bud. 43)
 7. Inne wydatki - 27 zł / lokalu
 8. Oświetlenie wspólne - 13 zł / lokalu
 9. Ubezpieczenie - 2.2 zł / lokalu
 10. Ogrzewanie klatki schodowej 17 zł / lokalu (tylko blok 41)
 11. Podatek od nieruchomości - 0.22 zł / m2 p.u
 12. Użytkowanie wieczyste - 0.12 zł / lokalu
 13. Woda na cele wspólne - 5 zł/ lokalu
 14. Koszty Zarządu - 50 zł / lokalu
 15. Opłata stała kotłownia - 22 zł / lokalu

Naliczenie opłat eksplotatacyjnych obowiązuje od 1 stycznia 2016.