HomeFinanse

Ogłoszenie

W Aktualnościach znajdują się informacje na temat WZ członków Spółdzielni. Natomiast w zakładce: Informacje finansowe- bilans Spółdzielni za lata 2019-2021 - link do ogłoszenia

Biuro Spółdzielni

  • dyżur Zarządu
    poniedziałek
    (godz. 17:30-19:15)
  • dyżur księgowej
    wtorek i czwartek
    (godz. 10:00-14:00)

Ważne telefony

Biuro spółdzielni:
  (89) 535 08 31
Konserwator spółdzielni:
  500 368 418
Serwis domofonów i bram:
  507 604 066
Konserwator kotłowni: 
  601 868 698
Serwis instalacji wod-kan:
  504 285 109
Sprawy techniczne:
  501 103 385